Το "ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ", αποτελεί μια τριμηνιαία έκδοση του τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθήνας. Η έντυπη κυκλοφορία του περιοδικού ξεκίνησε το 2002, ενώ από το 2007 κυκλοφορεί πλέον μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Το περιοδικό ελέγχει τα άρθρα μέσω συστήματος κριτών.

Για την πλήρη συλλογή χρησιμοποιήστε Πλοήγηση ή Αναζήτηση