Η «Υπατία» υποστηρίζει την πρωτοβουλία Ανοικτών Δεδομένων (Open Data) μέσω υπηρεσίας, η οποία είναι ελεύθερη και διαθέσιμη σε όλους. Η υπηρεσία είναι προσβάσιμη μέσω του πρωτοκόλλου διαμοιρασμού Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα εργαλεία μπορείτε να βρειτε εδώ.

Βασικό URL πρόσβασης OAI-PMH: http://hypatia.teiath.gr/oai/request

Παρακάτω γίνεται αναφορά στις βασικές λειτουργίες μέσω αντίστοιχων αιτημάτων (HTTP requests):

Αναγνώριση

Αναγνώριση της διεπαφής OAI-PMH: http://hypatia.teiath.gr/oai/request?verb=Identify

Σύνολα (Κοινότητες και Συλλογές)

Η δομή του αποθετηρίου: http://hypatia.teiath.gr/oai/request?verb=ListSets

Σχήματα Μεταδεδομένων

Η λίστα σχημάτων μεταδεδομένων που υποστηρίζονται: http://hypatia.teiath.gr/oai/request?verb=ListMetadataFormats

Αυτή τη στιγμή, παρέχονται τα εξής σχήματα:

  • oai_dc: Dublin Core metadata format
  • heal: Σχήμα Οριζόντιας Δράσης Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (healMeta)
  • qdc: Qualified Dublin Core metadata format
  • rdf: Resource Description Framework format
  • ore: Open Archives Initiative Object Reuse and Exchange
  • ese: Europeana: Europeana Semantic Elements
  • mets: Metadata Encoding and Transmission Standard

Διαμοιρασμός Εγγραφών

Λίστα αναγνωριστικών: http://hypatia.teiath.gr/oai/request?verb=ListIdentifiers
[απαιτούμενες παράμετροι: metadataPrefix],[άλλες παράμετροι: set, from, until, resumptionToken]

Λίστα εγγραφών: http://hypatia.teiath.gr/oai/request?verb=ListRecords
[απαιτούμενες παράμετροι: metadataPrefix],[άλλες παράμετροι: set, from, until, resumptionToken]

Επιλογη συγκεκριμένης εγγραφής: http://hypatia.teiath.gr/oai/request?verb=GetRecord
[απαιτούμενες παράμετροι: identifier, metadataPrefix]