Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.author Καρανικολάου, Θεοδώρα el
dc.contributor.author Karanikolaou, Theodora en
dc.date.accessioned 2017-06-12T14:35:42Z
dc.date.available 2017-06-12T14:35:42Z
dc.date.issued 2017-06-12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11400/20175
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.title Οντολογία για την περιγραφή των προσωπικοτήτων της Σάμου, την κατηγοριοποίηση και τις σχέσεις τους el
dc.title Ontology for the description of historical personalities of Samos, their categorization and their relationships en
heal.type bachelorThesis el
heal.language el el
heal.access free el
heal.recordProvider ΤΕΙ Αθήνας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας el
heal.recordProvider Athens University of Applied Sciences/Faculty of Management and Economics en
heal.publicationDate 2017-05-26
heal.abstract Στην πτυχιακή αυτή θα γίνει συλλογή δεδομένων που αφορά σημαντικές ιστορικές προσωπικότητες της νήσου Σάμου από την αρχαιά εποχή μέχρι σήμερα, σε διάφορους τομείς, όπως φιλοσοφία, επιστήμη, ποίηση και πολιτική. Τα στοιχεία αυτά θα καταχωρηθούν σε μια οντολογία OWL με το ελεύθερο λογισμικό Protégé, ώστε να ιεραρχηθούν σε δέντρα κλάσεων ώστε να αναδειχθούν οι μεταξύ τους σχέσεις. el
heal.abstract In this thesis we shall collect data about important historical figures from Samos island, from ancient times until our recent years in different disciplines, such as philosophy, science, poetry and politics. Those data will be entered in an OWL ontology, using the free and open source software called Protégé, so that persons can be classified in class-trees, in order to show the relationships between them. en
heal.advisorName Δενδρινός, Μάρκος el
heal.advisorName Dendrinos, Markos en
heal.committeeMemberName Γιανακόπουλος, Γιώργος el
heal.committeeMemberName Giannakopoulos, Georgios el
heal.committeeMemberName Κυριάκη-Μάνεση, Δάφνη el
heal.committeeMemberName Kyriaki-Manessi, Daphne en
heal.academicPublisher Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης el
heal.academicPublisher Department of Library Science and Information System en
heal.academicPublisherID teiath el
heal.numberOfPages 74 el
heal.fullTextAvailability true


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

 • Όνομα: lb_11008_karanikolaou_thesis.pdf
  Μέγεθος: 8.051Mb
  Μορφότυπο: PDF
  Περιγραφή: Πτυχιακή
 • Όνομα: lb_11008_karanikolaou_presenta ...
  Μέγεθος: 1.664Mb
  Μορφότυπο: PDF
  Περιγραφή: Παρουσίαση

Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο:

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες Εκτός από όπου ορίζεται κάτι διαφορετικό, αυτή η άδεια περιγράφεται ως Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες