Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.author Μαλαπάνη, Ειρήνη el
dc.contributor.author Malapani, Eirini en
dc.date.accessioned 2018-06-03T07:38:00Z
dc.date.available 2018-06-03T07:38:00Z
dc.date.issued 2018-06-03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11400/20226
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.title Ερευνητικές τάσεις στο πεδίο της βιβλιοθηκονομίας και της επιστήμης της πληροφόρησης: Η δημοσιευμένη έρευνα 2012-2016 el
dc.title Research trends in the field of librarianship and information science: The published research of 2012-2016 en
heal.type bachelorThesis el
heal.language el el
heal.access free el
heal.recordProvider Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής/Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών el
heal.recordProvider University of West Attica/School of Management, Economics and Social Sciences en
heal.publicationDate 2018-05-25
heal.abstract Η διεθνής και ελληνική βιβλιογραφία σε θέματα Βιβλιοθηκονομίας και Επιστήμης της Πληροφόρησης παρουσιάζει σημαντική αύξηση τις τελευταίες δεκαετίες. Η παρούσα έρευνα επιχειρεί μια εκτίμηση των τάσεων της επιστημονικής παραγωγής εξετάζοντας τη θεματική των δημοσιευμάτων 15 περιοδικών κατά την τελευταία πενταετία (2012-2016). Μέσω της χαρτογράφησης της αρθρογραφίας και της ποσοτικής ανάλυσης, αναδείχθηκαν πτυχές των ζητημάτων και προβληματισμών της βιβλιοθηκονομικής κοινότητας στην σημερινή ψηφιακή πραγματικότητα. Μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν πως η θεματολογία των άρθρων εστιάζει κυρίως στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και στην πληροφοριακή παιδεία. el
heal.abstract International and Greek literature on Library and Information Science (LIS) has increased significantly over the last decades. The current research attempts to assess trends in scientific production by examining the topics of papers from 15 journals published over the last five years (2012-2016). Through a quantitative analysis of article keywords and other data, including author affiliations,, the aspects of the library community's research in today's digital reality is highlighted. Among other things, the results of the research show that the themes of the articles focus mainly on academic libraries, social media, e-government and information literacy. en
heal.advisorName Γιαννακόπουλος, Γεώργιος el
heal.advisorName Giannakopoulos, Georgios en
heal.committeeMemberName Κυριάκη-Μάνεση, Δάφνη el
heal.committeeMemberName Kyriaki-Manessi, Daphne en
heal.committeeMemberName Καρεκλάς, Νικόλαος el
heal.committeeMemberName Kareklas, Nikolaos en
heal.academicPublisher Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών / Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης el
heal.academicPublisher School of Management, Economics and Social Sciences / Department of Archival, Library and Information Studies en
heal.academicPublisherID teiath el
heal.numberOfPages 49 el
heal.fullTextAvailability true
heal.dateCreated 2018-05-25


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

 • Όνομα: lb_12103_malapani_thesis.pdf
  Μέγεθος: 1.276Mb
  Μορφότυπο: PDF
  Περιγραφή: Πτυχιακή
 • Όνομα: lb_12103_malapani_presentation.pdf
  Μέγεθος: 1.290Mb
  Μορφότυπο: PDF
  Περιγραφή: Παρουσίαση

Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο:

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες Εκτός από όπου ορίζεται κάτι διαφορετικό, αυτή η άδεια περιγράφεται ως Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες