Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.author Kourkoulis, Stavros K., ed en
dc.contributor.author Triantis, Dimos A. ed en
dc.date.accessioned 2018-06-06T11:34:46Z
dc.date.available 2018-06-06T11:34:46Z
dc.date.issued 2018-06-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11400/20227
dc.rights Default License
dc.title Greek Society of Experimental Mechanics of Materials - 1st International Conference en
heal.type book
heal.secondaryTitle Book of Abstracts en
heal.identifier.secondary ISSN: 2623-3541
heal.language en
heal.access free
heal.recordProvider University of West Attica/Electronic Devices and Materials Laboratory en
heal.publicationDate 2018-05-12
heal.sponsor Laboratory for Testing and Materials, National Technical University of Athens en
heal.sponsor Electronic Devices and Materials Laboratory, University of West Attica en
heal.sponsor Italian Group of Fracture (IGF) en
heal.sponsor Pericles Theocaris Foundation en
heal.numberOfPages 214
heal.publisher Greek Society of Experimental Mechanics of Materials en
heal.fullTextAvailability true
heal.dateCreated 2018-06-06


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

  • Όνομα: ebook_of_abstracts.pdf
    Μέγεθος: 9.690Mb
    Μορφότυπο: PDF
    Περιγραφή: Book of Abstracts

Εμφάνιση απλής εγγραφής