Show simple item record

dc.contributor.author Καραϊσκάκη, Ανθή el
dc.date.accessioned 2015-02-10T12:39:51Z
dc.date.issued 2015-02-10
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11400/5961
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject Mental stress
dc.subject Κέντρα κράτησης μεταναστών
dc.subject Πρόσφυγες
dc.subject Άσυλο
dc.subject Στρες
dc.subject Refugees
dc.subject Immigration detention centers
dc.subject Asylum
dc.subject Κατάθλιψη
dc.subject Depression
dc.title Μετατραυματικό στρες σε πρόσφυγες αιτούντες άσυλο, μια πρώτη καταγραφή el
heal.type masterThesis
heal.generalDescription Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εφηρμοσμένη Δημόσια Υγεία», ΕΣΔΥ – ΤΕΙ-Α el
heal.classification Health
heal.classification Internal medicine
heal.classification Υγεία
heal.classification Εσωτερική παθολογία
heal.classificationURI http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh00006004
heal.classificationURI http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85067347
heal.classificationURI **N/A**-Υγεία
heal.classificationURI **N/A**-Εσωτερική παθολογία
heal.keywordURI http://skos.um.es/unescothes/C02480
heal.contributorName Κυριόπουλος, Γιάννης Ηλ. (1945-) el
heal.contributorName Κουτής, Χαρίλαος el
heal.dateAvailable 10000-01-01
heal.language el
heal.language en
heal.access forever
heal.recordProvider Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας.Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας.Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας.Κατεύθυνση Δημόσιας Υγείας (Δημόσιας Υγιεινής) el
heal.publicationDate 2011
heal.bibliographicCitation Καραϊσκάκη, Α. (2011) Μετατραυματικό στρες σε πρόσφυγες αιτούντες άσυλο, μια πρώτη καταγραφή. Μεταπτυχιακή εργασία. Αθήνα: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας. el
heal.abstract Οι μετανάστες ανήκουν σε μία ομάδα υψηλού κινδύνου όπου μπορεί να αναπτύσσουν ψυχικές διαταραχές για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την άφιξη τους στη χώρα υποδοχής. Η ψυχική υγεία των προσφύγων μπορεί να επιβαρυνθεί από παράγοντες που έχουν σχέση με την διαδικασία μετανάστευσης, τα βιώματα που κουβαλάνε από τη χώρα καταγωγής αλλά και τις συνθήκες που μπορεί να επικρατούν στη χώρα υποδοχής. Οι συχνότερα εμφανιζόμενες διαταραχές των προσφύγων είναι η Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες και η Κατάθλιψη. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι παράγοντες που συμβάλλουν στο Μετατραυματικό Στρες σε πρόσφυγες αιτούντες άσυλο, να φωτιστούν κάποιες πτυχές του Μετατραυματικού Στρες και να ανακαλύψουμε σε τι βαθμό το βιώνουν. Επίσης σκοπός μας είναι να παρέμβουμε αποτελεσματικά με προτάσεις σχετικά με την δημιουργία κάποιων παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας για τα άτομα αυτά καθώς και πως μπορούν να λειτουργήσουν καλύτερα οι υπάρχουσες υπηρεσίες υγείας. Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε με βάση ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο που περιέχει την κλίμακα PTSD SYMPTOM και με σκοπό την αποτύπωση του Μετατραυματικού Στρες σε 52 πρόσφυγες αιτούντες άσυλο, όπου έγινε μία πρώτη καταγραφή. Η έρευνα διεξήχθη στο ΚΑΡΙΤΑΣ , όπου είναι αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο της Καθολικής Εκκλησίας, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ). Τα 3/4 των συμμετεχόντων δήλωσαν την παρουσία «τραύματος» στη ζωή τους. Ειδικότερα, το μέσο σκορ στην κλίμακα PTSD (εύρος τιμών 0-72), είναι 29±7,8, με το 50% των συμμετεχόντων να έχουν σκορ ≤ 28 μονάδες. Τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας έχουν μεγαλύτερο σκορ στην κλίμακα PTSD και απευθύνονται σε κάποιο οργανισμό σε μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με τα άτομα μικρότερης ηλικίας του δείγματος. Συμπερασματικά το επίπεδο του Μετατραυματικού Στρες του δείγματος μας φαίνεται να το βιώνει κοντά στο μεσαίο βαθμό της κλίμακας. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία πρόσφυγες φάνηκε να βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο. el
heal.abstract Immigrants belong to a group of high risk where they can develop mental disorders for a long time after their arrival in the host country. The mental health of refugees can be aggravated by factors related to the process of migration, the experiences they have had in the home country and the conditions that may prevail in the host country. The most common disorders of the refugees are the Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) and depression. The aim of the present study was to explore factors that contribute to Post-traumatic stress disorder in refugees seeking asylum, to elucidate some aspects of traumatic stress and to discover to what extent they are experiencing the PTSD. Also our aim is to intervene effectively with proposals for the creation of some health services for them and how we can better operate the existing health services. This research was based on a specially designed questionnaire that contains the scale for PTSD SYMPTOM with the aim to illustrate the Post-Traumatic Stress Disorder in 52 refugees seeking asylum, of which there was a first recording. The study was conducted at CARITAS, which is a recognized charity, non-profit and Non-governmental organization (NGO) of the Catholic Church. The 3/4 of respondents indicated the presence of "trauma" in their lives. Specifically, the average score on the scale PTSD (range 0-72) is 29 ± 7, 8, with 50% of respondents scoring ≤ 28 points. Older people have a higher score on the PTSD scale and seek help from relevant organizations at a higher rate than younger people in the sample. In conclusion, the level of Post-traumatic stress disorder in the sample seems to be near the middle rate of the scale. Older refugees appeared to be at greater risk. en
heal.advisorName Ιωαννίδη-Καπόλου, Έλλη Ν. el
heal.committeeMemberName [χ.ό.] el
heal.academicPublisher Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής.Τομέας Υγιεινής και Επιδημιολογίας. el
heal.academicPublisher Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.Τομέας Κοινωνιολογίας. el
heal.academicPublisherID teiath
heal.numberOfPages 55
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

 • Name: Περίληψη.doc
  Size: 619Kb
  Format: Microsoft Word
 • Name: Περιεχόμενα.doc
  Size: 57Kb
  Format: Microsoft Word
 • Name: Εξώφυλλο.doc
  Size: 24.5Kb
  Format: Microsoft Word
 • Name: ppt.ppt
  Size: 3.164Mb
  Format: Microsoft PowerPoint
 • Name: elliniko.pdf
  Size: 338.1Kb
  Format: PDF

The following license files are associated with this item:

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες