Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.author Θεοδουλίδης, Α. el
dc.date.accessioned 2015-03-09T19:22:24Z
dc.date.available 2015-03-09T19:22:24Z
dc.date.issued 2015-03-09
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11400/7711
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.source https://education.teiath.gr/NA0504C27/index.php el
dc.subject Ships
dc.subject Πλοία
dc.title Αντοχή πλοίου Ι el
heal.type learningMaterial
heal.classification Technology
heal.classification Shipbuilding
heal.classification Τεχνολογία
heal.classification Ναυπηγική
heal.classificationURI http://zbw.eu/stw/descriptor/10470-6
heal.classificationURI http://skos.um.es/unescothes/C03631
heal.classificationURI **N/A**-Τεχνολογία
heal.classificationURI **N/A**-Ναυπηγική
heal.keywordURI http://skos.um.es/unescothes/C03633
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας. ΣΤΕΦ. Τμήμα Ναυπηγικής el
heal.academicPublisher Τμήμα Ναυπηγικής el
heal.academicPublisherID teiath
heal.fullTextAvailability false
heal.learningResourceType lectureNotes el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αρχεία Μέγεθος Μορφότυπο Προβολή

Δεν υπάρχουν αρχεία που σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο.

Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο:

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες Εκτός από όπου ορίζεται κάτι διαφορετικό, αυτή η άδεια περιγράφεται ως Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες