Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.author Παγώνης, Δ. Ν. el
dc.date.accessioned 2015-03-09T19:55:07Z
dc.date.available 2015-03-09T19:55:07Z
dc.date.issued 2015-03-09
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11400/7716
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.source https://education.teiath.gr/NA0606C34E/index.php el
dc.title Αυτοματισμοί πλοίου el
heal.type learningMaterial
heal.classification Technology
heal.classification Shipbuilding
heal.classification Τεχνολογία
heal.classification Ναυπηγική
heal.classificationURI http://zbw.eu/stw/descriptor/10470-6
heal.classificationURI http://skos.um.es/unescothes/C03631
heal.classificationURI **N/A**-Τεχνολογία
heal.classificationURI **N/A**-Ναυπηγική
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας. ΣΤΕΦ. Τμήμα Ναυπηγικής el
heal.academicPublisher Τμήμα Ναυπηγικής el
heal.academicPublisherID teiath
heal.fullTextAvailability false
heal.learningResourceType lectureNotes el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αρχεία Μέγεθος Μορφότυπο Προβολή

Δεν υπάρχουν αρχεία που σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο.

Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο:

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες Εκτός από όπου ορίζεται κάτι διαφορετικό, αυτή η άδεια περιγράφεται ως Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες