Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.author [χ.ό.] el
dc.date.accessioned 2015-03-10T10:20:42Z
dc.date.available 2015-03-10T10:20:42Z
dc.date.issued 2015-03-10
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11400/7746
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.source https://education.teiath.gr/TO-51/index.php el
dc.subject Biotechnology
dc.subject Βιοτεχνολογία
dc.title Διοίκηση ολικής ποιότητας el
heal.type learningMaterial
heal.secondaryTitle εργαστήριο el
heal.classification Technology
heal.classification Food technology
heal.classification Τεχνολογία
heal.classification Τεχνολογία τροφίμων
heal.classificationURI http://zbw.eu/stw/descriptor/10470-6
heal.classificationURI http://skos.um.es/unescothes/C01577
heal.classificationURI **N/A**-Τεχνολογία
heal.classificationURI **N/A**-Τεχνολογία τροφίμων
heal.keywordURI http://zbw.eu/stw/descriptor/15635-3
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας. ΣΤΕΤΡΟΔ. Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών el
heal.academicPublisher Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών el
heal.academicPublisherID teiath
heal.fullTextAvailability false
heal.learningResourceType lectureNotes el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αρχεία Μέγεθος Μορφότυπο Προβολή

Δεν υπάρχουν αρχεία που σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο.

Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο:

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες Εκτός από όπου ορίζεται κάτι διαφορετικό, αυτή η άδεια περιγράφεται ως Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες