Ερευνητής, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης

E-mail:
evasilak@teiath.gr
Page URL:
www.teiath.gr/sdo/lis
Academic Interests:
Ontologies, Computer science, Metadata, Records Management, User Behaviour, Social Networking Sites, Information Seeking , Information Retrieval, Information Literacy, Project Management