Μεταπτυχιακός Φοιτητής, ΔΙΟΊΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

E-mail:
mschc16030@teiath.gr
Contact Telephone:
6946850579 / 6984125414