Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.author Λουγκοβόης, Βλαδίμηρος Π. el
dc.contributor.author Houston, Thomas W. en
dc.date.accessioned 2015-05-28T10:22:59Z
dc.date.available 2015-05-28T10:22:59Z
dc.date.issued 2015-05-28
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11400/11324
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.source http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0308814689900071 el
dc.subject Anaerobic formation
dc.subject Αναερόβιος σχηματισμός
dc.subject Nitric oxide haemoglobin
dc.subject Μονοξείδιο του αζώτου αιμοσφαιρίνης
dc.subject NOHb
dc.title Kinetic study of the anaerobic formation of nitric oxide haemoglobin en
heal.type journalArticle
heal.classification Chemical technology
heal.classification Food technology
heal.classification Χημική τεχνολογία
heal.classification Τεχνολογία τροφίμων
heal.classificationURI http://skos.um.es/unescothes/C00565
heal.classificationURI http://skos.um.es/unescothes/C01577
heal.classificationURI **N/A**-Χημική τεχνολογία
heal.classificationURI **N/A**-Τεχνολογία τροφίμων
heal.identifier.secondary ISSN: 03088146
heal.identifier.secondary DOI: 10.1016/0308-8146(89)90007-1
heal.language en
heal.access campus
heal.recordProvider Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας. Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων el
heal.publicationDate 1989
heal.bibliographicCitation Lougovois, V. P. and Houston, T. w. (1989). Kinetic study of the anaerobic formation of nitric oxide haemoglobin. "Food Chemistry", 32(1), 1989. pp 47-57. Available from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0308814689900071. [Accessed 07/07/1988] en
heal.abstract The anaerobic formation of nitric oxide haemoglobin (NOHb) has been studied in model systems containing purified sheep methaemoglobin (MetHb), nitrite and ascorbic acid. Evidence has been obtained that the conversion of ferric pigment to the nitric oxide form proceeds through the mediation of the unstable complex nitric oxide methaemoglobin (NOMetHb) rather than via deoxyhaemoglobin (Hb). A mechanism has been proposed which takes into account, and is in accord with, the findings of other workers in this field of study. en
heal.journalName Food Chemistry el
heal.journalType peer-reviewed
heal.fullTextAvailability true


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

  • Όνομα: 1-s2.0-0308814689900071-main.pdf
    Μέγεθος: 507.9Kb
    Μορφότυπο: PDF

Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο:

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες Εκτός από όπου ορίζεται κάτι διαφορετικό, αυτή η άδεια περιγράφεται ως Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες