Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

  • Όνομα: Ditiki Opsi 2.jpg
    Μέγεθος: 6.534Mb
    Μορφότυπο: Εικόνα JPEG
  • Όνομα: Ditiki Opsi.jpg
    Μέγεθος: 9.699Mb
    Μορφότυπο: Εικόνα JPEG

Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο:

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες Εκτός από όπου ορίζεται κάτι διαφορετικό, αυτή η άδεια περιγράφεται ως Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες