• Ο κος Δημήτριος Νίνος διατέλεσε Προϊστάμενος του Τμήματος Ηλεκτρονικής (1980-1986 και 2002-2005), Διευθυντής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (1986-1992), Αντιπρόεδρος (1992-1995) και Πρόεδρος του Ιδρύματος (1995-2002, 2005-2014)

To view the full collection please use Advanced Search or Navigation