Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.author Δελημάρης, Ιωάννης Α. el
dc.date.accessioned 2015-02-02T10:32:31Z
dc.date.available 2015-02-02T10:32:31Z
dc.date.issued 2015-02-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11400/5451
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.source http://e-jst.teiath.gr/ en
dc.subject Lipid peroxidation
dc.subject Antioxidants
dc.subject Λιπιδική υπεροξείδωση
dc.subject Αντιοξειδωτικά
dc.subject Διατροφή
dc.subject Nutrition
dc.title Ο ρόλος της διατροφής στην παρεμπόδιση της οξείδωσης των LDL el
dc.title The role of nutrition in the prevention of LDL oxidation en
heal.type journalArticle
heal.secondaryTitle μια σύντομη ανασκόπηση el
heal.secondaryTitle a short-review en
heal.classification Technology
heal.classification Chemical technology
heal.classification Τεχνολογία
heal.classification Χημική τεχνολογία
heal.classificationURI http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85133147
heal.classificationURI http://skos.um.es/unescothes/C00565
heal.classificationURI **N/A**-Τεχνολογία
heal.classificationURI **N/A**-Χημική τεχνολογία
heal.keywordURI http://lod.nal.usda.gov/10490
heal.keywordURI http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85005727
heal.language el
heal.access free
heal.publicationDate 2011
heal.bibliographicCitation Δελημάρης, Ι.Α. (2011). Ο ρόλος της διατροφής στην παρεμπόδιση της οξείδωσης των LDL: μια σύντομη ανασκόπηση. "e-Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας". [Online] 6(4): 67-74. Διαθέσιμο από: http://e-jst.teiath.gr/ el
heal.abstract Τα αντιοξειδωτικά της διατροφής θεωρείται ότι διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για τη διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας του ανθρώπινου οργανισμού, ενώ τα τελευταία χρόνια διερευνάται εντατικά η αποτελεσματικότητα της διαιτητικής χορήγησης αντιοξειδωτικών μορίων που εμπεριέχονται στα σωματίδια των λιποπρωτεινών χαμηλής πυκνότητας (LDL) ως παρεμποδιστικοί παράγοντες έναντι της οξείδωσης των LDL. Ωστόσο, παρά τα θετικά αποτελέσματα μελετών που αναφέρονται σε κυτταρο- καλλιέργειες και σε πειραματόζωα, η ευεργετική επίδραση στον άνθρωπο δεν έχει τη θεωρητικά αναμενόμενη βαρύτητα, αφού οι κλινικές τυχαιοποιημένες μελέτες παρουσιάζουν μια λιγότερο ενθαρρυντική εικόνα. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διαλεύκανση του ρόλου των αντιοξεδωτικών της διατροφής στην αναστολή της οξείδωσης των LDL, με έμφαση στα αντιοξειδωτικά που φυσιολογικά εντοπίζονται εντός των LDL σωματιδίων. el
heal.abstract Νutritional antioxidants are considered to play a key role in maintaining the physiological functions of the human body. In recent years, the effectiveness of antioxidants contained in the low density lipoprotein (LDL) particles as blocking agents against LDL oxidation has been intensively investigated. However, despite the positive results of studies carried out in cell cultures and animals, the theoretically expected beneficial effect on humans has not been established, since randomized population studies showed a less encouraging clinical picture. The purpose of this study is to elucidate the role of nutritional antioxidants in the inhibition of LDL oxidation, with emphasis on antioxidants naturally found in the LDL particles. en
heal.publisher Νερατζής, Ηλίας el
heal.publisher Σιανούδης, Ιωάννης el
heal.journalName e-Journal of Science & Technology en
heal.journalName e-Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας el
heal.journalType peer-reviewed
heal.fullTextAvailability true


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο:

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες Εκτός από όπου ορίζεται κάτι διαφορετικό, αυτή η άδεια περιγράφεται ως Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες