Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.author Κώστας, Κωνσταντίνος el
dc.date.accessioned 2015-02-04T10:21:48Z
dc.date.issued 2015-02-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11400/5610
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject Virtual reality
dc.subject Steering behaviors
dc.subject Ship evacuation application
dc.subject Εικονική πραγματικότητα
dc.subject Συμπεριφορές στο τιμόνι
dc.subject Εκκένωση πλοίου
dc.title Virtual reality Kernel with support for ship life-cycle modelling en
heal.type doctoralThesis
heal.classification Marine engineering
heal.classification Shipbuilding
heal.classification Ναυτιλία
heal.classification Ναυπηγική
heal.classificationURI http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85081157
heal.classificationURI http://zbw.eu/stw/descriptor/13066-5
heal.classificationURI **N/A**-Ναυτιλία
heal.classificationURI **N/A**-Ναυπηγική
heal.keywordURI http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh92000880
heal.dateAvailable 10000-01-01
heal.language en
heal.access forever
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών el
heal.publicationDate 2006-10
heal.bibliographicCitation Kostas, K.V. (2006). Virtual reality Kerne with support for ship life-cycle modelling. Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree: Doctor of Engineering, 10/2006, p.247. en
heal.advisorName Κακλής, Παναγιώτης Δ. el
heal.committeeMemberName Ιωαννίδης., Ιωάννης Π. el
heal.committeeMemberName Παπανικολάου, Απόστολος Δ. el
heal.committeeMemberName Κακλής, Παναγιώτης Δ. el
heal.academicPublisher Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών el
heal.academicPublisherID teiath
heal.numberOfPages 247
heal.fullTextAvailability true
heal.dateCreated 2006-06


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

  • Όνομα: PhD_Thesis_KVKostas.pdf
    Μέγεθος: 2.964Mb
    Μορφότυπο: PDF

Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο:

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες Εκτός από όπου ορίζεται κάτι διαφορετικό, αυτή η άδεια περιγράφεται ως Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες